Overzicht politierechtbanken Limburg

Politierechtbanken zijn strafgerechten die bevoegd zijn bij het begaan van overtredingen. Zo kan gedacht worden aan traditionele overtredingen zoals door het rood licht rijden, rijden zonder wettige keuring of onder invloed van alcohol of drugs rijden.

De politierechtbank is nochtans ook bevoegd in burgerlijke zaken, namelijk om kennis te nemen van alle vorderingen tot vergoeding van schade “ontstaan uit een verkeersongeval of een treinongeval”.


Maak kennis met de mensen van de politierechtbank:

Dé persoon van de politierechtbank is zonder twijfel de politierechter. Rechts van hem/haar kan je de griffier terug vinden. Daarnaast wordt het openbaar ministerie vertegenwoordigd door de procureur des Konings. Die vind je aan de linkerkant van de politierechter terug. Er is ook een deurwachter of bode. In principe melden de partijen zich aan bij de deurwachter voor het begin van de zitting. Tot slot staan de partijen voor de rechter, al dan niet vertegenwoordigd door een advocaat.

Meer weten hoe zo’n proces precies verloopt? Lees dan zeker onze blog ‘Gedagvaard voor de politierechtbank. Wat nu?’


Overzicht politierechtbanken Limburg