Verzekering – Vrije keuze van een advocaat

Ottoo - Politierechtbank Hasselt - Kennisbank

Het recht op vrije keuze van een advocaat is een verplichte bepaling in elke rechtsbijstandsverzekering die inhoudt dat een verzekerde vrij zijn advocaat mag kiezen wanneer een gerechtelijke procedure moet worden opgestart of wanneer er zich een belangenconflict voordoet tussen hem en zijn rechtsbijstandsverzekeraar.

Verzekering – Subrogatie

Ottoo - Politierechtbank Hasselt - Kennisbank

Bij subrogatie of indeplaatsstelling treedt men in de rechten treden van een andere persoon. Een nieuwe schuldeiser komt in de plaats van de oorspronkelijke schuldeiser en neemt alle rechten en vorderingen met betrekking tot een bepaalde schuld van de oorspronkelijke schuldeiser integraal over.

Verzekering – Recht van verhaal

Ottoo - Politierechtbank Hasselt - Kennisbank

In de verzekeringswet wordt bepaald dat de verzekeraar in een aantal gevallen het recht heeft om uitbetalingen terug te vorderen van haar verzekerde of verzekeringsnemer. Dit is het zogenaamde recht van verhaal of regres. De omvang van dit recht is wel beperkt en kan slechts uitgeoefend worden ten belope van het persoonlijk aandeel in de aansprakelijkheid.

Verzekering – Objectiviteitsclausule

Ottoo - Politierechtbank Hasselt - Kennisbank

De objectiviteitsclausule is een verplichte bepaling in elke rechtsbijstandsverzekering. Indien je niet akkoord gaat met de manier waarop je rechtsbijstandsverzekeraar je belangen wenst te verdedigen kan je het advies inwinnen van een advocaat die je zelf vrij mag kiezen.

Verzekering – Franchise

Ottoo - Politierechtbank Hasselt - Kennisbank

De franchise, ook wel de vrijstelling of het eigen risico genoemd, is een contractuele bepaling in een verzekeringsovereenkomst die stelt dat je zelf een deel van de kosten of schade bij een ongeval dient te dragen, tenzij iemand anders aansprakelijk is voor het schadegeval.