Strafmaat – Jonge bestuurder

Ottoo - Politierechtbank Hasselt - Kennisbank

Een jonge bestuurder is iemand die zijn/haar rijbewijs minder dan 2 jaar heeft behaald. De rechter is dan bij iedere inbreuk verplicht om een rijverbod op te leggen, waarbij je ook opnieuw het theoretisch of praktisch examen dient af te leggen.

Strafmaat – Uitstel van bestraffing

Ottoo - Politierechtbank Hasselt - Kennisbank

Uitstel van bestraffing betekent dat de rechter je veroordeelt en je een straf oplegt, maar dat hij beslist dat de uitvoering van de straf voor een bepaalde termijn wordt uitgesteld. Dat is een soort van proeftermijn.

Strafmaat – Lagere boete dankzij ottoo.be

Ottoo - Politierechtbank Hasselt - Kennisbank

Door onze expertise in het verkeersrecht en strafrecht weten wij welke informatie je zal moeten ‘bijbrengen’ om een rechtbank correct te informeren omtrent je persoonlijke situatie. Dat bijbrengen van de juiste stukken kan zowel op financieel vlak (geldboete) als op andere gebieden (bv. rijverbod) een verschil maken.

Strafmaat – Geldboete

Ottoo - Politierechtbank Hasselt - Kennisbank

Nadat je veroordeeld bent, zal je vanwege de FOD Financiën een betalingsuitnodiging ontvangen met het te betalen bedrag van de geldboete evenals de uiterste betaaldatum.

Strafmaat – Rijverbod

Ottoo - Politierechtbank Hasselt - Kennisbank

Een rijverbod wordt officieel het ‘verval van het recht tot sturen’ genoemd en wordt altijd persoonlijk betekend door de wijkagent van de politie.