29 april 2022

Wat doen na een ongeval?

Nadat je betrokken bent in een ongeval overheerst vaak paniek en weet je niet goed wat doen. Eerst de politie verwittigen? De hulpdiensten? Of toch eerst je verzekeraar? De juiste volgorde is van cruciaal belang om aan te kunnen tonen wij er aansprakelijk is voor de stoffelijke en/of lichamelijke schade.
Ottoo.be - Wat doen na een ongeval?

Om de geleden schade vergoed te krijgen moet je dus kunnen aantonen welke schade je hebt geleden, welke fout de veroorzaker heeft begaan en hoe die fout de oorzaak van het ongeval is.

Het is dus van cruciaal belang dat je bewijzen verzameld en de juiste stappen zet om alle vergoedingen te bekomen. Het lijkt allemaal evident maar er tijdig aan denken bij een ongeval is moeilijker.

“Elke daad van de mens waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.” Art 1382 BW

Op de plaats van het ongeval

Stop onmiddellijk en verzamel bewijzen.

Het is belangrijk om na de aanrijding ter plekke te blijven en alle nodige vaststellingen te doen. Deze vaststellingen zijn van cruciaal belang (bewijskracht). Bij een ongeval met gewonden belt u onmiddellijk de politie. Bij een ongeval met stoffelijke schade moet de weg zo snel mogelijk vrijgemaakt worden. Let op! Vergeet niet om alle bewijzen te verzamelen voordat je de weg vrijmaakt. Neem foto’s van de schade, de positie van de voertuigen, de remsporen en maak een duidelijke schets.

Kan je het voertuig niet verplaatsen? Zet de knipperlichten van je wagen aan en plaats de gevarendriehoek.

Het aanrijdingsformulier

Het belang van het aanrijdingsformulier kan niet overschat worden. Zowel de betrokken verzekeraar van je wagen als die van de tegenpartij zal dit gebruiken om de aansprakelijkheid te beoordelen.

Tip: waren er getuigen aanwezig, noteer dan hun contactgegevens.

De politie verwittigen

Bij een ongeval met enkel stoffelijke schade ben je niet verplicht de politie te verwittigen.Gewonden? Bel de politie! Ook wanneer jij en de tegenpartij niet overeenkomen én geen gemeenschappelijk aanrijdingsformulier kan worden opgesteld verwittig je best de politiediensten daar politie vaststellingen een bijzondere bewijswaarde hebben. Het proces verbaal bevat situatieschetsen, verklaringen en omstandigheden, staat van de voertuigen en het inlichtingenblad, en wordt bij het strafdossier gevoegd. Dat strafdossier komt in het bezit van de procureur des Konings en dient als belangrijkste basis voor bewijsvoering tijdens de eventuele gerechtelijke procedure voor de politierechtbank.

Je verzekeraar inlichten
Breng na het ongeval zo snel mogelijk (liefst diezelfde dag) je verzekeringsmaatschappij of makelaar op de hoogte. In de meeste gevallen wordt de schade in der minne of bij overeenkomst geregeld. Let op! De politie doet zelf nooit aangifte bij je verzekeringsmaatschappij. Je moet dus zelf alle gegevens door geven.
Tip: indien je meerdere polissen hebt bv. hospitalisatie, familiale of rechtsbijstandverzekering is het ook zinvol om deze op de hoogte te brengen.
Wat doet je verzekeraar?
De hoofdtaak van een verzekeringsmaatschappij is het vergoeden van de geleden schade. De verzekeringsmaatschappij die de schade moet vergoeden zal een expertise door deskundigen laten uitvoeren. Zo zal een autodeskundige de materiële schade van de betrokken voertuigen begroten, en analyseert de geneesheer de lichamelijke schade.
Deze vaststelling moet op tegenspraak gebeuren, wat betekent dat je de besluiten van de deskundigen moet aanvaarden. Nadat je akkoord bent ontvang jij of de tegenpartij daarop het overeengekomen bedrag.
Niet akkoord met de uitspraak?
Dan kan je de schaderegeling betwisten en een tegensprekelijke expertise vragen die minnelijk of gerechtelijk doorgaat. Een ongeval met schade mondt vaak uit tot een rechtszaak voor de politierechtbank. Op dat moment is het heel nuttig om te weten of je over een rechtsbijstandsverzekering beschikt. Vaak is de rechtsbijstand in je autoverzekering inbegrepen, en geniet je van kosteloze bijstand door een advocaat. Je advocaat kan er op toezien of je daadwerkelijk vergoed wordt voor alle geleden schade.

Bezorg ons vrijblijvend je

Proces-verbaal of dagvaarding

Wat heb je te verliezen door Ottoo te contacteren? Niets. Wat heb je te winnen? Alles.

  • Toegestane bestandstypen: jpg, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 2 MB.

Door ons je document te bezorgen, verbind je je tot niets! Enkel na je uitdrukkelijke goedkeuring zullen wij voor je optreden.

Heb je vragen? Mail ons!

Onze klanten aan het woord

“Vlotte vertegenwoordiging op mensenmaat, duidelijk, correct en snelle correspondentie.”
Vorige
Volgende
“Vlotte vertegenwoordiging op mensenmaat, duidelijk, correct en snelle correspondentie.”