12 juni 2024

Veroordeeld tot een rijverbod: wat nu?

Ottoo-veroordeeld tot rijverbod

Een rijverbod kan een grote impact hebben op je leven. Bovendien moet je rekening houden met enkele belangrijke en praktische zaken om bijkomende overlast te vermijden. Via deze blogpost leggen we je stap voor stap uit wat je moet doen.

Stap 1: Het vonnis

Enkel een rechter kan een rijverbod (als straf) opleggen. Hoelang en onder welke voorwaarden dit rijverbod van kracht is zal de rechter uitschrijven in zijn vonnis. Ongeveer twee tot drie maanden na het vonnis zal de wijkagent bij je thuis komen om het rijverbod te betekenen. In het document dat je van de wijkagent ontvangt staat duidelijk opgenomen welke stappen je vervolgens moet ondernemen, maar we leggen dit graag nog verder voor je uit.

Stap 2: Inleveren van je rijbewijs

Je moet je rijbewijs ten laatste de vierde werkdag na de betekening (door de wijkagent) inleveren. Dit doe je op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft uitgesproken.

Tips:

  • Lever je rijbewijs niet te vroeg in. Het rijverbod gaat nl. pas in op de vijfde werkdag na de betekening door de wijkagent. Als je je rijbewijs vroeger inlevert, zal je rijverbod dus enkele dagen langer duren.
  • Maak een kopie van je rijbewijs voor je het inlevert. Dit vergemakkelijkt je eigen administratie en kan eventuele problemen bij het inleveren van het originele rijbewijs vermijden.
  • Vraag aan de griffier om een ontvangstbewijs bij het inleveren. Dit bewijs kan van onschatbare waarde zijn als er in de toekomst verwarring ontstaat over waar je rijbewijs zich bevindt.

Stap 3: De duur van het rijverbod

Respecteer de duur van het rijverbod zoals bepaald in het vonnis.

Je mag je rijbewijs pas ophalen op de griffie na afloop van de duur én wanneer voldaan is aan alle voorwaarden (zie ook stap 4).

Stap 4: Extra verplichtingen

Het indienen van je rijbewijs bij de griffie kan een uitdaging zijn, maar het is een noodzakelijke stap in het naleven van je rijverbod. Het is belangrijk om dit proces serieus te nemen en ervoor te zorgen dat je alle instructies van de rechtbank nauwgezet volgt.
Volg steeds alle voorwaarden op om je rijbewijs terug te krijgen.

Naast het rijverbod, zijn er soms andere verplichtingen: het volgen van cursussen volgen, verplichte examens en/of proeven, enz.

Stap 5: Gevolgen van niet inleveren

Het niet tijdig inleveren van je rijbewijs is strafbaar: geldboete van € 200 tot € 2.000.

Zelfs het louter “vergeten” om je rijbewijs binnen te brengen kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. Dus zelfs als je zonder kwade wil vergeet om je rijbewijs te gaan inleveren kan je strafrechtelijk vervolgd worden.

Conclusie

Lever je rijbewijs tijdig en correct in.

Neem het rijverbod serieus en respecteer de voorwaarden.

Extra tips:

De verkeersspecialisten van ottoo.be kunnen je steeds correct adviseren en verder op weg helpen. Dit mag je zelfs letterlijk nemen en zorgt ervoor dat een bijkomende boete kan vermeden worden.

Neem daarom contact op via onderstaand contactformulier of chat met onze chatbot op ottoo.be.

Bezorg ons vrijblijvend je

Proces-verbaal of dagvaarding

Wat heb je te verliezen door Ottoo te contacteren? Niets. Wat heb je te winnen? Alles.

  • Toegestane bestandstypen: jpg, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 2 MB.

Door ons je document te bezorgen, verbind je je tot niets! Enkel na je uitdrukkelijke goedkeuring zullen wij voor je optreden.

Heb je vragen? Mail ons!

Onze klanten aan het woord

“Vlotte vertegenwoordiging op mensenmaat, duidelijk, correct en snelle correspondentie.”
Vorige
Volgende
“Vlotte vertegenwoordiging op mensenmaat, duidelijk, correct en snelle correspondentie.”