3 november 2022

De verkeersboete en zijn kleine lettertjes

Er heerste de afgelopen weken heel wat commotie over een zogenaamde extra verkeersboete die ondernemers plots zouden moeten betalen. Deze ondernemers hadden onmiddellijk en te goeder trouw de verkeersboete betaald, maar volgens de kleine lettertjes op het proces-verbaal hadden zij ook de identiteit van de bestuurder kenbaar moeten maken. Helaas knelt daar het schoentje.

Waar gaat deze heisa over?

Veel zaakvoerders en/of werknemers verplaatsen zich met een bedrijfswagen. Dit biedt fiscaal uiteraard heel wat voordelen, maar er is ook een keerzijde aan de medaille. Wanneer een voertuig staat ingeschreven op naam van je bedrijf, ben je verplicht om de werkelijke bestuurder van dit voertuig te identificeren van zodra je een verkeersovertreding binnen krijgt.

Deze verplichting is niet nieuw. Zij werd ingevoerd om Justitie toe te laten een duidelijk zicht te krijgen op bestuurders die in de fout gaan, zelfs als ze met een bedrijfswagen rijden. Deze regel helpt Justitie om het aantal verkeersdoden significant te verminderen.

Helaas zijn onze ondernemingen nog onvoldoende op de hoogte van deze wettelijke verplichting. Zo blijkt uit een bevraging van de parketten dat slechts in 1 op de 3 gevallen daadwerkelijk een bestuurder wordt geïdentificeerd.

Wat moet ik als ondernemer doen?

Als je als ondernemer een verkeersboete ontvangt, kijk je best even na met welke bedrijfswagen de overtreding werd begaan. Vervolgens moet je binnen de 15 dagen aan Justitie meedelen wie de bestuurder was op het moment van de verkeersovertreding.

Tip 1: Laat een verkeersboete dus nooit te lang op je bureau liggen. Er is steeds actie binnen de 15 dagen vereist.

Tip 2: Betaal nooit zomaar een verkeersboete. Justitie verwacht namelijk dat je ook de identiteit van de overtreder meedeelt.

Welke boetes riskeer je?

Indien je niet binnen de 15 dagen overgaat tot identificatie van de daadwerkelijke bestuurder, hangt daar een stevig prijskaartje aan vast.

In eerste instantie zal je een minnelijke schikking toegestuurd krijgen voor een bedrag van 509,00 euro.

Wanneer je deze minnelijke schikking niet (tijdig) voldoet, zal je gedagvaard worden voor de politierechtbank. In dat geval lopen de straffen zeer snel hoog op, bevestigen ook jouw specialisten van Ottoo.be: de Wetgever heeft op deze inbreuk een minimum geldboete van 4.000 euro gekleefd, waarbij ook de gerechtskosten moeten worden bijgeteld.

Deze boete wordt zelfs verdubbeld, indien je binnen drie jaar een soortgelijke overtreding begaat.

Nuance door het Hof van Cassatie?

De bedoeling van deze wetsbepaling is natuurlijk duidelijk. Justitie wenst een duidelijk zicht op alle verkeersovertreders om zo veelplegers op te sporen en passend te bestraffen. Uiteraard moet er ook over gewaakt worden dat enkel die ondernemingen worden veroordeeld waarvan het bewezen is dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan een dergelijke overtreding.

Het parket oordeelt veelal dat van zodra blijkt dat de politiediensten een vraag om inlichtingen per gewone post hebben verzonden, dit reeds bewijst dat je als onderneming hiervan kennis hebt gekregen. Dit standpunt werd door het Hof van Cassatie in een recent arrest van 14 december 2021 (gelukkig) van tafel geveegd.

Het Hof oordeelde immers dat rekening houdend met het vermoeden van onschuld een verzending van de vraag om inlichtingen per gewone post, niet bewijst dat je deze vraag ook effectief hebt ontvangen.

Het is wellicht geen toeval dat Justitie vanaf december 2021 haar voorzorgsmaatregelen heeft genomen en deze vragen nu meestal per aangetekende post verzendt met een veel duidelijkere vermelding van de vraag tot identificatie van de  bestuurder.

Kreeg jij een minnelijke schikking, een Pro Justitie of dagvaarding in de bus? Dan adviseren wij jou om de kleine lettertjes goed te controleren. Toch niet helemaal gerust in de afloop, neem dan zeker contact op met de specialisten van ottoo.be.

Bijkomende tip: laat de gebruikelijke bestuurders van de bedrijfsvoertuigen van uw onderneming inschrijven in de Kruispuntbank Voertuigen via https://www.rentasolutions.org/. In dat geval wordt immers vermoed dat de als gebruikelijke bestuurder geregistreerde persoon ook daadwerkelijk bestuurder was, behoudens tegenbewijs!

Bezorg ons vrijblijvend je

Proces-verbaal of dagvaarding

Wat heb je te verliezen door Ottoo te contacteren? Niets. Wat heb je te winnen? Alles.

  • Toegestane bestandstypen: jpg, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 2 MB.

Door ons je document te bezorgen, verbind je je tot niets! Enkel na je uitdrukkelijke goedkeuring zullen wij voor je optreden.

Heb je vragen? Mail ons!

Onze klanten aan het woord

“Vlotte vertegenwoordiging op mensenmaat, duidelijk, correct en snelle correspondentie.”
Vorige
Volgende
“Vlotte vertegenwoordiging op mensenmaat, duidelijk, correct en snelle correspondentie.”