Rijverbod

Veel gestelde vragen:

Is de politierechter soms verplicht om een rijverbod uit te spreken?

Ja. Dat moet o.a. in de volgende gevallen:

  • bij overtredingen van de 4de graad
  • bij snelheidsovertredingen van meer dan 30 km/u binnen de bebouwde kom
  • bij snelheidsovertreding van meer dan 40 km/u op autowegen of autosnelwegen
  • indien u gereden hebt ondanks een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs of ondanks een rijverbod
  • bij vluchtmisdrijf na een ongeval met gewonden en/of doden
  • indien u dronken of in een soortgelijke staat gereden heeft
  • bij het niet naleven van de bepalingen inzake het alcoholslot
 

Wanneer gaat het rijverbod in?

Het rijverbod zal enkele maanden nadat het vonnis definitief geworden is ingaan. Dit wordt betekend door de wijkagent. U zal een formulier moeten ondertekenen waarin u verklaart kennis te hebben genomen van het rijverbod. Vervolgens gaat het rijverbod automatisch in op de vijfde dag na de kennisgeving. U moet dus binnen de 4 werkdagen uw rijbewijs gaan indienen op de griffie van de rechtbank die het rijverbod heeft uitgesproken. Indien u dat niet doet, maakt u zich immers schuldig aan nieuwe inbreuk waarvoor u opnieuw gedagvaard kan worden voor de politierechtbank.

 

Ik ben professioneel vrachtwagenbestuurder. Kan ik bij een rijverbod nog gaan werken?

U kan de rechtbank vragen om het rijverbod te beperken tot bepaalde categorieën van voertuigen. In uw geval zou u de rechtbank kunnen vragen om enkel een rijverbod uit te spreken voor een personenwagen (rijbewijs categorie B) zodat u wel nog met de vrachtwagen (rijbewijs categorie C) kan blijven rijden. Wij helpen u graag om deze aanvraag te ondersteunen.

 

Ik heb een levenslang rijverbod gekregen. Mag ik nu nooit meer met de wagen rijden?

Na een bepaalde periode kan u om de opheffing van het rijverbod verzoeken. Dit dient te gebeuren via een zogenaamd “genadeverzoek”. Wij helpen u hiermee graag verder.

 

Ik riskeer een rijverbod maar ik heb mijn auto nodig om te kunnen gaan werken? Wat nu?

In sommige gevallen zullen we kunnen voorkomen dat een rechtbank een rijverbod uitspreekt. In andere gevallen is de rechtbank dit echter wettelijk verplicht. Indien je jouw auto nodig hebt om te kunnen gaan werken, kunnen we aan de rechtbank vragen om je een weekendrijverbod op te leggen zodat je door de week perfect met de auto kan gaan werken. Hierdoor duurt het rijverbod natuurlijk wat langer (in aantal weken) maar kom je wel niet in de problemen op je werk. Ons team begeleidt je in deze vraag.

 

Kan ik kiezen wanneer ik mijn rijverbod onderga?

Neen, in principe niet. Hoewel de Procureur des Konings dit zou kunnen toestaan bij wijze van gunstmaatregel is onze ervaring dat men dit niet snel doet omdat dit de deur openzet voor een stroom aan aanvragen. Vandaar dat men dit meestal autonoom bepaalt. Het opgelegde rijverbod gaat in op de vijfde werkdag na de kennisgeving van het rijverbod door de Procureur des Konings. Die kennisgeving zal pas gebeuren wanneer het vonnis definitief is geworden.

 

Ik heb al een onmiddellijke intrekking van mijn rijbewijs gehad. Wordt hier rekening mee gehouden bij de uitvoering van het rijverbod dat door de rechtbank wordt opgelegd?

Ja. De periode van de onmiddellijke intrekking wordt automatisch afgetrokken van het rijverbod dat door de rechtbank wordt opgelegd.