Boetes

Veel gestelde vragen:

Ik heb de boete reeds betaald, wat nu?

Indien je de boete al betaald hebt maar dit onterecht gebeurd is, kan er contact worden opgenomen met het parket, afdeling verkeer om dit recht te zetten.

Hoe groot is de kans dat ik een lagere boete krijg met een advocaat van Ottoo.be?

Door onze expertise in het verkeersrecht en strafrecht weten wij welke informatie je zal moeten ‘bijbrengen’ om een rechtbank correct te informeren omtrent je persoonlijke situatie. Dat bijbrengen van de juiste stukken kan zowel op financieel vlak (geldboete) als op andere gebieden (bv. rijverbod) een verschil maken.

Waar moet ik mijn rijbewijs gaan inleveren?

Je dient je rijbewijs af te geven op de griffie van de rechtbank die het rijverbod heeft uitgesproken.

Wat is een psychologisch herstelonderzoek?

Duurt gemiddeld 2 uur. Bestaat uit 3 delen (gesprek psycholoog, invullen vragenlijsten, uitvoeren computertesten)

Kan de rechtbank mij ook een werkstraf opleggen?

Ja. Een werkstraf betekent dat je kosteloos arbeid levert bij een openbare dienst. Dit kan bijvoorbeeld worden opgelegd indien de hoge geldboetes die er op bepaalde verkeersovertredingen staan in wanverhouding zijn met de financiële draagkracht van de betrokkene. Om dit verzoek goed te motiveren ten aanzien van de rechtbank, kan je beroep doen op ons team van specialisten.

Welke boetes kan ik indienen?

Je kan elke geldboete die je ontvangen hebt indienen voor nazicht. De meest voorkomende verkeersovertredingen hebben te maken met snelheid, alcohol, drugs, gsm, rood licht, verzekering, keuring, etc.)

Betaal ik best gewoon de minnelijke schikking die ik ontvangen heb?

In sommige gevallen loont het de moeite om dat niet te doen en de zaak voor de Politierechtbank te laten komen. Hier kan de rechter immers rekening houden met verzachtende omstandigheden en met je persoonlijke (bv. financiële) situatie. De Procureur des Konings heeft deze vrijheid helaas niet als er een minnelijke schikking wordt voorgesteld.

Anderzijds moet je rekening houden met de mogelijkheid dat de Politierechtbank je in sommige gevallen een rijverbod kan opleggen en met extra (gerechts)kosten. Vraag advies aan ons team van experten.