Slachtoffer – Burgerlijke partij

Ottoo - Politierechtbank Hasselt - Kennisbank

Een burgerlijke partij is een persoon of rechtspersoon die benadeeld werd door een misdrijf en voor de rechtbank een vordering instelt tot vergoeding van de schade die hij geleden heeft.