Rijverbod – Onmiddellijke intrekking

Ottoo - Politierechtbank Hasselt - Kennisbank

Indien de politie jouw rijbewijs reeds heeft ingetrokken (bv. 8 dagen in geval van GSM-gebruik of 15 dagen in geval van zware alcoholintoxicatie en/of drugs achter het stuur), dan wordt deze periode van onmiddellijk intrekking automatisch afgetrokken van het rijverbod dat door de politierechter wordt opgelegd.

Rijverbod – Wanneer ondergaan?

Ottoo - Politierechtbank Hasselt - Kennisbank

Kan ik kiezen wanneer ik mijn rijverbod onderga? Neen, in principe niet. Hoewel de Procureur des Konings dit zou kunnen toestaan bij wijze van gunstmaatregel is onze ervaring dat men

Rijverbod – Wagen nodig voor het werk

Ottoo - Politierechtbank Hasselt - Kennisbank

Ik riskeer een rijverbod maar ik heb mijn auto nodig om te kunnen gaan werken? Wat nu? In sommige gevallen zullen we kunnen voorkomen dat een rechtbank een rijverbod uitspreekt.

Rijverbod – Levenslang rijverbod (als straf)

Ottoo - Politierechtbank Hasselt - Kennisbank

Kreeg u een levenslang rijverbod op gelegd als straf? Ook dan kunt u onder strenge voorwaarden en na het doorlopen van een bepaalde periode om de opheffing van het rijverbod verzoeken.

Rijverbod – Professioneel bestuurder

Ottoo - Politierechtbank Hasselt - Kennisbank

Als professioneel bestuurder heb je je rijbewijs nodig om je job effectief te kunnen uitoefenen. Daarom voorziet de wet in de mogelijkheid dat u de politierechter kunt vragen om het rijverbod te beperken tot bepaalde categorieën van voertuigen.

Rijverbod – Wanneer gaat het rijverbod in?

Ottoo - Politierechtbank Hasselt - Kennisbank

Het rijverbod zal enkele maanden nadat het vonnis definitief geworden is ingaan. Dit wordt betekend door de wijkagent. U zal een formulier moeten ondertekenen waarin u verklaart kennis te hebben genomen van het rijverbod. Vervolgens gaat het rijverbod automatisch in op de vijfde werkdag na de kennisgeving. U moet dus binnen de 5 werkdagen uw rijbewijs gaan indienen op de griffie van de rechtbank die het rijverbod heeft uitgesproken. Indien u dat niet doet, maakt u zich schuldig aan nieuwe inbreuk waarvoor u opnieuw gedagvaard kan worden voor de politierechtbank.