Gerechtskosten

Ottoo - Politierechtbank Hasselt - Kennisbank

De gerechtskosten zijn alle kosten verbonden aan het voeren van een gerechtelijke procedure. Bv. kosten van een verzoekschrift, reiskosten in geval van een verplaatsing van de rechters en griffiers, erelonen van deskundigen, enz.