Fiscale bijdragen – Fonds voor Juridische Tweedelijnsbijstand

Ottoo - Politierechtbank Hasselt - Kennisbank

Het Fonds voor Juridische Tweedelijnsbijstand werd opgericht om de toegankelijkheid tot Justitie te waarborgen voor rechtszoekenden met een lager inkomen. Advocaten die prestaties verrichten in het kader van tweedelijnsbijstand, beter gekend als ‘pro Deo’, worden vanuit dit Fonds betaald voor hun diensten.

Fiscale bijdragen – Bijdrage Slachtofferfonds

Ottoo - Politierechtbank Hasselt - Kennisbank

De Commissie voor financiële hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en Occasionele Redders, beter bekend als het ‘Slachtofferhulpfonds’ of ‘Slachtofferfonds’ werd opgericht om slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (bv. terroristische aanslagen) en hun verwanten, onder bepaalde voorwaarden, financiële hulp te kunnen bieden.