9 januari 2023

Het bevel tot betalen voor verkeersovertredingen

Beging je onlangs een (lichte) verkeersovertreding? Dan ontving je wellicht een voorstel tot onmiddellijke inning gaande van 53 tot 1.260 euro. Als je deze onmiddellijke inning niet tijdig betaalt, is de kans groot dat je een bevel tot betalen in de bus zal ontvangen. Maar wat zijn de gevolgen hiervan en vooral, kun je hiertegen nog in beroep gaan?
Verkeersboete

Iedereen herkent het wel: de ene drukt het gaspedaal al eens te fel in, de andere stuurt nog snel een laatste berichtje naar zijn of haar vriendin en nog een andere vergeet al eens de richtingaanwijzer te gebruiken bij het veranderen van rijstrook. Voor dit soort (lichte) verkeersovertredingen ontvang je meestal een voorstel tot onmiddellijke inning gaande van 53 tot 1.260 euro. Bij niet-betaling maakt de overheid al enige tijd massaal gebruik van de mogelijkheid om deze boetes via een eenvoudige en efficiënte manier te innen: het bevel tot betalen.

Gedwongen betaling

In het verleden waren er (te)veel bestuurders die op hardnekkige wijze hun verkeersboete weigerden te betalen. In dat geval kon het Parket niet anders dan over te gaan tot dagvaarding voor de politierechtbank. Dergelijke zaken zorgden voor een overload aan dossiers bij de politierechtbank.

Om hardleerse wanbetalers sneller te kunnen aanpakken creëerde de wetgever een mogelijkheid om zonder de tussenkomst van een rechter, voor deze (lichtere) verkeersovertredingen een bevel tot betalen uit te vaardigen.

Het bevel tot betalen geldt onmiddellijk als laatste en gedwongen aanmaning om de verkeersboete te betalen.

Reageer binnen de 30 dagen!

Het bevel tot betalen is dus een zeer efficiënte en makkelijke procedure om verkeersboetes te innen. Om jou als burger te beschermen heeft de wetgever uiteraard een mogelijkheid voorzien om beroep in te stellen.

OPGELET! Als je het niet eens bent met het bevel tot betalen, moet je wel binnen de (korte) termijn van 30 dagen beroep aantekenen.

Wanneer je niet reageert binnen deze termijn van 30 dagen zal de Federale Overheidsdienst Financiën van rechtswege de verkeersboete verder bij u innen. Dit betekent dat de overheid zelfs beslag kan leggen op jouw goederen of de verkeersboete simpelweg via jouw belastingen kan inhouden.

Hoe teken ik beroep aan?

Wil je dit vermijden? Teken dan binnen de 30 dagen na ontvangst van het bevel tot betalen beroep aan bij de bevoegde politierechtbank. Dit doe je steeds via een verzoekschrift.
De politierechtbank zal dan nagaan of je alle vormvereisten naleefde. Blijkt dat het geval te zijn, dan wordt het bevel tot betalen als niet bestaande beschouwd.

OPGELET! Dit betekent dat de politierechtbank jouw dossier volledig zal onderzoeken. Dit heeft dus ook tot gevolg dat indien de politierechter de overtreding bewezen zou verklaren, hij toepassing zal moeten maken van de strafwet. Mogelijks zal je dan naast een geldboete ook nog een rijverbod oplopen en de verkeersinbreuk zal in ieder geval op jouw strafblad verschijnen.

Ons advies – Laat je bijstaan door een advocaat

Als je beroep wilt aantekenen tegen een bevel tot betalen laat je je best bijstaan door een advocaat gespecialiseerd in het verkeersrecht. Dit is onder meer van belang om ervoor te zorgen dat alle vormvoorwaarden en termijnen correct worden nageleefd.

Ook op de zitting van de politierechtbank waar jouw beroep behandeld zal worden, is de bijstand van een gespecialiseerde advocaat sterk aan te raden. In de praktijk stellen we vast dat veel bestuurders niet voldoende op de hoogte zijn welke (gunst)maatregelen zij aan de rechter kunnen vragen, waardoor zij alsnog het risico lopen op een strengere bestraffing.

Nog vragen?

Heb je na het lezen van onze blog nog vragen of wens je meer concrete informatie te ontvangen, aarzel dan niet om ons contactformulier in te vullen en onze specialisten van ottoo.be nemen binnen de 24u (op weekdagen) contact met je op.
Onze bijstand voor de politierechtbank is trouwens meestal volledig gratis. Wil je weten hoe dat komt? Daar kan je hier alles over lezen.

Bezorg ons vrijblijvend je

Proces-verbaal of dagvaarding

Wat heb je te verliezen door Ottoo te contacteren? Niets. Wat heb je te winnen? Alles.

  • Toegestane bestandstypen: jpg, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 2 MB.

Door ons je document te bezorgen, verbind je je tot niets! Enkel na je uitdrukkelijke goedkeuring zullen wij voor je optreden.

Heb je vragen? Mail ons!

Onze klanten aan het woord

“Vlotte vertegenwoordiging op mensenmaat, duidelijk, correct en snelle correspondentie.”
Vorige
Volgende
“Vlotte vertegenwoordiging op mensenmaat, duidelijk, correct en snelle correspondentie.”