14 september 2022

Herstelonderzoek rijbewijs

In de gevallen waarin de wet voorziet in de oplegging van een (tijdelijke) intrekking van het rijbewijs voor de begane overtreding, kan de politierechter beslissen dat u dient te slagen voor één of meerdere herstelproeven alvorens u uw rijbewijs terugkrijgt.
Omkaderingsprogramma alcoholslot

In de gevallen waarin de wet voorziet in de oplegging van een (tijdelijke) intrekking van het rijbewijs voor de begane overtreding, kan de politierechter beslissen dat u dient te slagen voor één of meerdere herstelproeven alvorens u uw rijbewijs terugkrijgt. In een aantal gevallen is de politierechter zelfs verplicht om de herstelonderzoeken op te leggen (bv. onopzettelijke slagen en verwondingen of doding bij een verkeersongeval, herhaalde alcoholintoxicatie waarbij het laten afnemen van een speekseltest wordt geweigerd, etc.).

Deze herstelonderzoeken hebben tot doel de rechter inzicht te geven in de lichamelijke conditie van de betreffende chauffeur en in zijn psychologisch gedrag in het verkeer. In de praktijk zal de rechter dergelijke onderzoeken bevelen wanneer hij meent dat er een alcohol-of drugsprobleem aanwezig is of wanneer de overtreder reeds herhaaldelijk voor de rechter is moeten verschijnen.

Welke herstelonderzoeken bestaan er en wat houden ze in?

De herstelonderzoeken kunnen medische onderzoeken of psychologische onderzoeken inhouden.
Bij de medische onderzoeken wordt de algemene gezondheidstoestand van de chauffeur onderzocht. Dit kan gebeuren aan de hand van een bloedanalyse en/of een urinetest.
Het psychologische onderzoek bestaat uit 2 onderdelen: een gesprek met de psycholoog en een aantal testen op de PC.

Daarnaast kan het herstel ook afhankelijk worden gemaakt van het opnieuw slagen voor uw theoretisch en/of praktisch rijexamen. De politierechter kan elk van deze examens afzonderlijk opleggen of deze kunnen samen worden opgelegd. Soms wordt u de keuze geboden welk van deze twee examens u opnieuw wenst af te leggen.

In het geval dat de Politierechtbank een levenslang rijverbod uitspreekt, kunnen de hogervermelde onderzoeken niet worden opgelegd om de bestuurder opnieuw in bezit te stellen van zijn rijbewijs. Voor een levenslang rijverbod bestaat er een afzonderlijke procedure.

Kostprijs van de herstelproeven

De kostprijs voor de herstelprijzen is wettelijk vastgesteld en is dus in elke onderzoeksinstelling hetzelfde. In 2022 werd de kostprijs voor de medische onderzoeken vastgesteld op € 108,00 en voor psychologische onderzoeken op € 336,00. Een theoretisch rijexamen kost momenteel € 16,00 en het afleggen van het praktisch rijexamen heeft een kostprijs van € 43,00.

De overtreder moet de kostprijs van deze herstelproeven zelf dragen. De rechter kan wel beslissen dat de kostprijs mag worden afgetrokken van de opgelegde geldboete.

Geslaagd/niet- geslaagd voor de herstelproeven?

Het is de aangestelde arts en/of psycholoog die oordeelt of u al dan niet geslaagd bent voor de medische en/of psychologische onderzoeken. De resultaten van deze onderzoeken worden ook meegedeeld aan het Openbaar Ministerie en de griffie van de rechtbank.
Indien u voor de opgelegde herstelproef geslaagd bent, zal u terug in het bezit worden gesteld van uw rijbewijs. Van zodra het opgelegde rijverbod is afgelopen, kan u bij de griffie van de politierechtbank uw rijbewijs terug ophalen.

Een andere mogelijkheid is dat de arts of psycholoog meent dat er een voorlopige herstelperiode nodig is. In dergelijk geval zal u terug in het bezit worden gesteld van uw rijbewijs onder de voorwaarde dat je binnen een opgelegde termijn opnieuw een herstelonderzoek laat uitvoeren. Ook kan het zijn dat u tijdens die herstelperiode slechts met bepaalde categorieën van voertuigen mag rijden of dat er aanpassingen dienen te worden gedaan aan het voertuig omwille van medische redenen.

Indien u niet slaagt voor de opgelegde herstelproef, zal u uiteraard uw rijbewijs niet terugkrijgen ook al is op dat ogenblik het rijverbod reeds afgelopen. Indien u niet akkoord bent met het advies van de arts of psycholoog, kan u op uw kosten een nieuw herstelonderzoek laten uitvoeren in dezelfde of in een andere onderzoeksinstelling. Doorgaans wordt aangeraden dit nieuwe onderzoek pas na 6 maanden na het vorige onderzoek te laten uitvoeren.

Tegen de beslissing van de arts of de psycholoog kan er geen hoger beroep worden aangetekend.

Bezorg ons vrijblijvend je

Proces-verbaal of dagvaarding

Wat heb je te verliezen door Ottoo te contacteren? Niets. Wat heb je te winnen? Alles.

  • Toegestane bestandstypen: jpg, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 2 MB.

Door ons je document te bezorgen, verbind je je tot niets! Enkel na je uitdrukkelijke goedkeuring zullen wij voor je optreden.

Heb je vragen? Mail ons!

Onze klanten aan het woord

“Vlotte vertegenwoordiging op mensenmaat, duidelijk, correct en snelle correspondentie.”
Vorige
Volgende
“Vlotte vertegenwoordiging op mensenmaat, duidelijk, correct en snelle correspondentie.”