14 september 2022

Drugs & boetes

Drugs in het verkeer. In dit artikel kom je meer te weten over de gevolgen en de strafmaat.
Ottoo - Drugs in het verkeer

1. Drugscontroles in het verkeer

In België geldt er een nultolerantie wanneer het gaat over het onder invloed zijn van drugs in het verkeer. Van zodra tijdens een verkeerscontrole één van de volgende stoffen wordt aangetroffen in het lichaam, bent u in overtreding:

  • THC
  • Amfetamine
  • MDMA
  • Morfine of 6-acetylmorfine
  • Cocaïne of benzoylecgonine

Niet enkel het besturen van een rijtuig onder invloed van verdovende middelen of het begeleiden van een bestuurder onder invloed is strafbaar. Ook het aanzetten tot het besturen van voertuig of het toevertrouwen van een voertuig met het oog op besturing aan een persoon onder invloed is strafbaar.

De politie die een drugscontrole uitvoert, maakt gebruik van een checklist om na te gaan of er uiterlijke tekenen zijn van recent druggebruik. Van zodra de politie minimum drie tekenen opmerkt die op druggebruik kunnen wijzen, zal u als bestuurder onderworpen kunnen worden aan een speekseltest. Wanneer u weigert deze speekseltest te ondergaan begaat u – naast het eventuele druggebruik in het verkeer – een afzonderlijk misdrijf wanneer blijkt dat de weigering ongegrond was.

Wanneer de speekseltest positief is, wordt het speekselstaal verder onderzocht in het laboratorium om de exacte concentratie drugs in het lichaam te bepalen. Dit zal meespelen bij het bepalen van de bestraffing. Gezien er een nultolerantie geldt, zal u in ieder geval gedagvaard worden om te verschijnen voor de politierechtbank bij een positieve speekseltest.

2. Onmiddellijke intrekking van het rijbewijs

Na het afleggen van een positieve speekseltest wordt het rijbewijs onmiddellijk voor de volgende 12 uur ingetrokken. De bevoegde Procureur des Konings wordt hiervan op de hoogte gebracht en kan beslissen dat het rijbewijs onmiddellijk voor een periode van 15 dagen wordt ingetrokken. Na afloop van dit rijverbod, kan het rijbewijs worden afgehaald op de griffie van de bevoegde politierechtbank.

Wanneer in een latere fase de politierechtbank ook een rijverbod oplegt, wordt het reeds uitgevoerde rijverbod van 15 dagen in mindering gebracht op het door de Rechtbank opgelegde rijverbod.  De politierechter zou dan ook kunnen beslissen dat het reeds uitgevoerde rijverbod volstaat.

3. Straffen voor druggebruik in het verkeer

Wanneer u gedagvaard wordt om te verschijnen voor de politierechtbank, kan de politierechter verschillende straffen opleggen en deze combineren.

De wet voorziet in een geldboete van minimum € 1.600,00 en maximaal € 16.000,00. Legt u binnen de drie jaar – na een eerdere veroordeling voor drugs in het verkeer – opnieuw een positieve test af tijdens een verkeerscontrole, dan gaat de geldboete drastisch omhoog. In dergelijk geval kan de geldboete oplopen tot € 40.000,00. In geval van een nieuwe veroordeling voor gelijkaardige feiten binnen de drie jaar, kan de politierechter zelfs een gevangenisstraf van minimum 1 maand tot maximaal 2 jaar opleggen.

Daarnaast kan de politierechter een rijverbod opleggen van minimum drie maanden en maximaal 5 jaar. Wanneer de rechter vaststelt dat er verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, kan het rijverbod met geheel of gedeeltelijk uitstel worden opgelegd.

Bovendien kan de politierechter beslissen dat u uw rijbewijs slechts terugkrijgt onder de voorwaarde dat u slaagt voor één of meerdere herstelproeven. Dit kan gaan om een medisch onderzoek en/of een psychologisch onderzoek. In dat geval verklaart de politierechter de bestuurder lichamelijk of geestelijk ongeschikt om een voertuig te besturen.

Daarnaast kan de politierechter oordelen dat u uw rijbewijs pas terugkrijgt nadat u opnieuw slaagt voor uw theoretisch en/of praktisch rijexamen.

Jonge bestuurders, die minder dan 2 jaar hun rijbewijs hebben, zullen naast een rijverbod en een geldboete in ieder geval hun theoretisch of praktisch rijexamen opnieuw moeten afleggen. In de meeste gevallen laat de politierechter de keuze bij de overtreder zelf om te beslissen om men het theoretisch of praktisch examen opnieuw doet.

Bezorg ons vrijblijvend je

Proces-verbaal of dagvaarding

Wat heb je te verliezen door Ottoo te contacteren? Niets. Wat heb je te winnen? Alles.

  • Toegestane bestandstypen: jpg, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 2 MB.

Door ons je document te bezorgen, verbind je je tot niets! Enkel na je uitdrukkelijke goedkeuring zullen wij voor je optreden.

Heb je vragen? Mail ons!

Onze klanten aan het woord

“Vlotte vertegenwoordiging op mensenmaat, duidelijk, correct en snelle correspondentie.”
Vorige
Volgende
“Vlotte vertegenwoordiging op mensenmaat, duidelijk, correct en snelle correspondentie.”